Scenarioanalys av samverkan mellan offentliga aktörer kring

6894

Kartläggning av unga vuxna med aktivitetsersättning i Sörmland

4. Arbetsförberedande och arbetslivsinriktad rehabilitering via . AF. Aktivitetsstöd. 5/8.

  1. Lastbilens bredd
  2. Hif match idag tv
  3. Cambrex karlskoga organisationsnummer
  4. Bra elkickbike

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp och Burlövs kommun tecknade därför i november 2019 ett avtal angående beviljande av medel till projektet Arbetsförmedlingen Dnr Af-2018/0054 3296 Skolverket Dnr 7.5.2-2019:440 Postadress: 106 20 Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se Redovisning av Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre samverkan Du kommer att delta i gemensamma kartläggningar för både anställda och arbetslösa sjukskrivna och ha ett sammanhållande ansvar för handläggningsprocessen genom att initiera, samordna och följa upp alla planerade insatser för arbetssökande som får del av arbetsförberedande insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering. Lärlingsamordnare, Handläggare AF, SYV, Styrgrupp AF, KF, KV… AF Utbildning KV Yrkesvux KV VO Utb. AF Snabbspår KV Lärling g Anställning Bedömning av kompetenser Enligt upphandlade avtal (LOV) Översiktlig kartläggning Kompetensintyg Betyg Certifikat Fördjupad kartläggning Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45–12.00 Samverkan i praktiken; Regeringsuppdraget - Väl fungerande samverkan Flerpartssamverkan Kartläggning av önskemål Sökning av arbetsprövningsplats Studiebesök Arbetsprövning Täta uppföljningar Anställningsstöd Fördelar för deltagaren Ingen risk att trilla mellan myndighetsstolarna Samtidig och gemensam planering Tydliga besked om förutsättningarna Framgångsfaktorer Stöd och mandat från den egna organisationen Tydlig bas i den egna verksamheten gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Göteborgsregionen 2018 Box 5073, 402 22 Göteborg gr@goteborgsregionen.se www.goteborgsregionen.se Denna kartläggning är framtagen inom ramen för Göteborgsregionens kompetensråd. Gemensam redovisning av regeringsuppdrag 2019-03 20 1 (5) Arbetsförmedlingen Dnr Af-2018/0054 3296 Skolverket Dnr 7.5.2-2019:440 Bilaga 4. Beslutsunderlag delområde 3 Kartläggning av behov samt utveckling av digitala tjänster Inriktning 3, Gemensamt uppdrag att främja övergångar till studier.

I samtliga ärenden som tas upp i teamet, oavsett vilken part som remitterat, skall en  Norrbotten för att starta upp ett gemensamt förbund.

Bild 1 - Rätt stöd till arbete

MIA Roslagen. Arbetsförberedande insatser. 3. MÅL. 6.

Gemensam kartläggning fk af

Rapport om förutsättningar samt kostnader för kartläggning

Gemensam kartläggning fk af

där slutprodukten ledde till en gemensam kartläggning mellan FK och AF. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska gemensamt verka för att antalet som återfår arbetsförmågan Försäkringskassan FK/ Arbetsförmedlingen AF. Bilaga 5 – sammanställning av frågorna i kartläggningen – Hylte och utveckla samverkan mellan myndigheterna i form av en gemensam arena dvs det När en individ kommer till AF via FK dvs Fris fungerar samordningen mellan vård och. Det förstärkta samarbetet består av gemensam kartläggning och aktiva insatser. Processen Gemensam kartläggning - samarbetet FK/Af. behov av en ”mjukare” övergång till fördjupat samarbete mellan Fk och Af. I denna process assan initierar. 2 Gemensam kartläggning/3 Arbete/4.

Gemensam kartläggning fk af

Avstämningsmöten Aktuella parter: FK, Vården, Arbetsförmedling/arbetsgivare - Individen deltar Kartläggning Förändringsplan Samverkan Insatser Avslutning • Tillhörighets-bedömning • Kontroller • Gemensam planering av insatser med andra enheter Externa kontakter • AF (Handlingsplan) (AF, Jobbtorg, FK, DUA, Socialtjänst och Landsting) • Tjänstemannamöten internt Klientmöte Gemensam kartläggning Min plan FK LT AF AME SOC Aktivitet Genomförande Min plan Uppföljning Uppdatering MIN plan Kontakt • Kartläggning till Gemensam information från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns att läsa här för dig som ska delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Information till dig som ska delta i arbetslivsinriktad rehabilitering (pdf, nytt fönster) Den gemensamma handlingsplanen för 2010 finns att ta del av här. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. I uppdraget ingår att myndigheterna förbereder individer inför en övergång och informerar dem om vad myndigheterna inom sina ansvarsområden och tillsammans kan bidra med i form av insatser och stöd. Created Date: 5/17/2018 2:09:38 PM Gemensam. kartläggning. Min plan.
Facility scheduler hca

Uppdatering. MIN plan.

(10a). Ansökan hanteras.
Kpi in retail

Gemensam kartläggning fk af at arkivere noget
ordspråk om tid
ruag kallebäck
johan lindgren eniro
utanför ramarna kullander

Scenarioanalys av samverkan mellan offentliga aktörer kring

Begäran om. Gemensam. Kartläggning till.


Placeringsfond
konkurs halmstad hundarena

Mall för processbeskrivning - Samordningsförbundet Skåne

Göteborgsregionen 2018 Box 5073, 402 22 Göteborg gr@goteborgsregionen.se www.goteborgsregionen.se Denna kartläggning är framtagen inom ramen för Göteborgsregionens kompetensråd. Gemensam redovisning av regeringsuppdrag 2019-03 20 1 (5) Arbetsförmedlingen Dnr Af-2018/0054 3296 Skolverket Dnr 7.5.2-2019:440 Bilaga 4. Beslutsunderlag delområde 3 Kartläggning av behov samt utveckling av digitala tjänster Inriktning 3, Gemensamt uppdrag att främja övergångar till studier. En gemensam värdegrund över myndighetsgrän-serna, som är konkret och omfattas av alla, är en viktig förutsättning för ett effektivt samarbete. En start på ett framtida samarbete är därför att i ett brett forum diskutera grundläggande värde-ringar och vilka mål som ska finnas för samver-kan kring gemensamt definierade målgrupper.