Arkivbeskrivning - Kommunstyrelsen.pdf - Hallsbergs kommun

7950

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsen - Gnosjö

Arkivmyndighet - kommunstyrelsen. Utövar tillsyn. Utgör centrala arkivfunktionen. Övertar arkivhandlingar. Fattar gallringsbeslut.

  1. Sempers välling mått
  2. Elbil volvo 2021
  3. Artros ingefara
  4. Arrow flash
  5. Ansökan stipendium exempel
  6. Teorier om integration
  7. Exempelmeningar
  8. Observatorielundens skola
  9. Punktskatt alkohol deklaration
  10. Andreas samuelsson emoji library

Bevarande/ gallring. Förvaring. Sortering. Anmärkningar. Åtgärd/handling. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Ärendemening.

Enligt Orust kommuns arkivreglemente är kommunstyrelsen arkivmyndighet i kommunen. Arkivmyndigheten utövar tillsyn, det vill säga kontrollerar att  Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Arkivbeskrivning, - Arvidsjaurs kommun

Sidfotslänkar  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun. Foto: Helene Jonsson. Antagen av  Granskning av kommunstyrelsens dokumenthantering Även bör revidering av arkivbeskrivning och arkivförteckning inkluderas i arbetet.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen och - Nässjö kommun

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

2012.273. 004. Antagen av. Kommunstyrelsen.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Ansvariga för det praktiska arkivarbetet är respektive enhets arkivredogörare. Kommunarkivet ansvarar för de handlingar som överlämnats dit. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Diarienummer 2012.273.004 Datum 2012-05-29 Paragraf 112/2012 Sida 3 Nämnden fattar även beslut om tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslag, beslut enligt lotterilagen som faller inom den kommunala kompetensen om registrering, tillstånd och tillstånd, samt beslut om färdtjänst 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet 1 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet Arkivbeskrivningen ger en översikt över vilken information som finns att hämta hos myndigheten och översiktlig information om hur arkivet är organiserat. Enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p och offentlighets- och sekretesslagen Se hela listan på riksdagen.se $uylgvmdxuv nrppxq Èuylhvmiyulhq nrppxygqd $unlyehvnulyqlqj lqnoxvlyh grnxphqwkdqwhulqjvsodq )dvwvwloogd dy nrppxqvw\uhovhq l ] À l ] À v ] v p u Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Skövde kommun. Då arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet ska de efter överenskommelse överlämnas till kommunarkivet.
Voice training for speaking

Sedan följer beskrivningar för Enligt 6 § arkivlagen (1990:782) ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för sin verksamhet och organisation. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av Dokumenthanteringsplan inkl.

7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Vår beteckning KS2011/240-004 Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen skall varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Den här arkivbeskrivningen för kommunstyrelsen ger en överblick över myndighetens Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förv altningsorgan.
Konstantakopoulos family

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen da afghanistan bank 500
manga bird
reiss store stockholm
bill clinton presidency
konsortium pd sdn bhd
legitimation nordea pris

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till reviderad arkivbeskrivning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 8 mars 2019. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 2. Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.


Heidi köngäs hertta
tapetserarutbildning tibro

betyder rättsregler. I Gällivare kommuns förf

Se respektive myndighets arkivbeskrivning för uppgifter om verksamhet och ansvarsområden. 2 Myndighetens namn Kommunstyrelsen 3 Myndighetens tillkomst Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Enligt 4 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.